Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Azərbaycan

 1. #1
  VIP Аватар для Seymur
  Регистрация
  12.06.2007
  Адрес
  Israel Akko
  Сообщений
  4,804
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 29 Posts

  Azərbaycan

  Azərbaycan

  Bayraq

  Bayraq Azərbaycanı üçrəngli dövlət bayrağı ilk dəfə 1918-ci il noyabr ayının 9 - da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin qərarı ilə qəbul edilmişdir. 1920- ci ilin 28 aprelində Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycanda bu bayraqdan imtina edilmişdir. Bu bayraq ikinci dəfə 1990-ci il noyabrın 17- də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa edilmiş və Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin həmin sessiyasında Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qarşısında üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsadət qaldırılmişdır. 1991 - ci il fevral ayının 5- də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsadətinə baxmış və üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar vermişdir.

  Gerb

  Azərbaycanın dövlət gerbi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höküməti 1920-ci il yanvarın
  30-da müsabiqə elan etmiş və müsabiqədən keçəcək gerb nümünəsinin həmin ilin may ayının 28- də qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. Lakin 1920-ci il aprel ayının 28- də Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi nəticəsində gerb qəbul edilməmişdir. 1990-ci il noyabrın 17- də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi dövlət gerbi ilə bağli yeni müsabiqə elan etmişdir. 1993-cü il yanvar ayının 19-da Az ərbaycan Respublikasının Ali Soveti Dövlət Gerbi haqqında Konstitusiya Qanunu qəbul etmişdir.

  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  Azərbaycan!

  Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!

  Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!

  Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!

  Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! Minlərlə can qurban oldu, Sinən hərbə meydan oldu! Hüququndan keçən əsgər!

  Hərə bir qəhrəman oldu! Sən olasan gülüstan,

  Sənə hər an can qurban! Sənə min bir məhəbbət

  Sinəmdən tutmuş məkan! Namusunu hifz etməyə,

  Bayrağını yüksəltməyə, Cümlə gənclər müştaqdır!

  Şanlı Vətən, Şanlı Vətən!

  Azərbaycan, Azərbaycan

  [Only registered and activated users can see links. ]
  Последний раз редактировалось Seymur; 24.08.2007 в 11:31.
  [Only registered and activated users can see links. ]

 2. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Seymur за это полезное сообщение:

  qoca qartal (04.07.2011)

 3. #2
  VIP Аватар для Seymur
  Регистрация
  12.06.2007
  Адрес
  Israel Akko
  Сообщений
  4,804
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 29 Posts

  Государственные символы Азербайджанской Республики

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  Статья 23. Символы Азербайджанского государства
  (статья Конституции).

  I. Государственными символами Азербайджанской Республики являются Государственный флаг Азербайджанской Республики, Государственный герб Азербайджанской Республики и Государственный гимн Азербайджанской Республики.

  II. Государственный флаг Азербайджанской Республики состоит из трех равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя полоса - голубого, средняя полоса - красного, нижняя полоса - зеленого цветов, в середине красной полосы на обеих сторонах флага изображены белого цвета полумесяц с восьмиконечной звездой. Ширина флага соотносится с его длиной как 1:2.

  III. Изображение государственного флага Азербайджанской Республики и Государственного герба Азербайджанской Республики, музыка и текст Государственного гимна Азербайджанской Республики определяются Конституционным законом Азербайджанской Республики.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
  9 ноября 1918 года правительством Азербайджанской Демократической Республики впервые было принято постановление о трехцветном государственном флаге. После падения 28 апреля 1920 года АДР и установления советской власти в Азербайджане этот флаг был отвергнут.

  17 ноября 1990 года трехцветный флаг был вторично восстановлен в правах решением Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и принят в качестве государственного флага Автономной Республики. На той же сессии Верховный Меджлис Нахчыванской АР ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджанской ССР о признании трехцветного флага в качестве государственного символа Азербайджана.

  5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики рассмотрел ходатайство Верховного Меджлиса Нахчыванской АР и принял постановление о признании трехцветного флага Государственным флагом Азербайджана.

  Государственный флаг Азербайджанской Республики состоит из трех равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя полоса - голубого, средняя полоса - красного, нижняя полоса - зеленого цвета. Под голубым цветом подразумевается тюркское происхождение Азербайджанского народа, красный цвет отражает курс на модернизацию общества и развитие демократии, а зеленый цвет указывает на принадлежность к исламской цивилизации. В середине красной полосы по обеим сторонам флага белым цветом изображены полумесяц с восьмиконечной звездой. Соотношение ширины флага к его длине составляет 1:2.
  [Only registered and activated users can see links. ]

 4. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Seymur за это полезное сообщение:

  qoca qartal (04.07.2011)

 5. #3
  VIP Аватар для Seymur
  Регистрация
  12.06.2007
  Адрес
  Israel Akko
  Сообщений
  4,804
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 29 Posts
  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
  30 января 1920 года правительство Азербайджанской Демократической Республики приняло постановление об объявлении конкурса на лучший Государственный герб республики. В постановлении указывалось, что победивший на конкурсе проект герба будет принят 28 мая. Однако, в результате падения 28 апреля 1920 года Азербайджанской Демократической Республики герб не был принят.

  17 ноября 1990 года Верховный Меджлис Нахчыванской АР, обсудив вопрос о Государственном гербе, ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджанской ССР об объявлении нового конкурса для изготовления Государственного герба Азербайджана.

  Конкурс был объявлен 5 февраля 1991 года решением Верховного Совета Азербайджанской Республики. В течение 1991-1992 годов на конкурс были представлены десятки проектов нового Государственного герба, на обсуждение были вынесены также предложения о принятии одного из проектов, изготовленных в 1919-1920 гг.

  Верховный Совет Азербайджанской Республики 19 января 1993 года принял Конституционный Закон, согласно которому с некоторыми изменениями был утвержден проект Государственного герба, изготовленного в 1919-1920 гг.

  Государственный герб Азербайджанской Республики является символом независимости Азербайджанского государства. Государственный герб представляет собой изображение восточного щита, помещенного на дуге, составленной из дубовых ветвей и колосьев. На щите на фоне цветов Государственного флага Азербайджанской Республики имеются изображения восьмиконечной звезды, в центре звезды - языков пламени.

  Выпуклое изображение Государственного герба находится:

  - в резиденции и служебном кабинете Президента Азербайджанской Республики;

  - на здании парламента, в зале заседаний и служебном кабинете председателя парламента Азербайджанской Республики;

  - на зданиях всех судов, военных трибуналов, в залах судебных заседаний, в служебном кабинете председателей Конституционного Суда, Верховного Суда Азербайджанской Республики;

  - в случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, на зданиях государственных органов;

  - на зданиях дипломатических и торговых представительств консульских учреждений Азербайджанской Республики.
  [Only registered and activated users can see links. ]

 6. #4
  VIP Аватар для Seymur
  Регистрация
  12.06.2007
  Адрес
  Israel Akko
  Сообщений
  4,804
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 29 Posts
  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН

  30 января 1920 года Совет Министров Азербайджанской Демократической Республики принял постановление о выработке национального гимна республики, с этой целью Министерством Народного Просвещения был объявлен конкурс. Однако падение АДР 28 апреля 1920 года не позволило принять национальный гимн Азербайджана.

  27 мая 1992 года парламент принял Закон "О Государственном гимне Азербайджанской Республики", согласно которому "Азербайджанский марш", составленный великим композитором Узеиром Гаджибековым и поэтом Ахмедом Джавадом в 1919 году, был утвержден в качестве Государственного гимна Азербайджана.

  Музыка Узеира Гаджибекова
  Слова Ахмеда Джавада
  Русский текст: Сиявуша Мамедзаде

  Азербайджан, Азербайджан!
  О, колыбель святая славных сынов!
  Нет земли милей Отчизны,
  Нет ее родней
  От истока нашей жизни
  До скончанья дней!
  Под знаменем Свободы верши свой путь!
  Тысячи нас, павших в бою,
  Защищавших землю свою.
  В час роковой встанем стеной
  В нерушимом ратном строю!
  Пусть цветут сады, твои!
  Созидай, мечтай, твори!
  Сердце, полное любви,
  Посвятили мы тебе.
  Славься, славься гордой судьбой,
  Край наш древний, край наш святой.
  Каждый сын твой движим мечтой
  Видеть мирный свет над тобой.
  О светлый край, заветный край,
  Азербайджан, Азербайджан!

  [Only registered and activated users can see links. ]
  [Only registered and activated users can see links. ]

 7. #5

  Регистрация
  24.08.2007
  Сообщений
  53
  Спасибо
  17
  Thanked 1 Time in 1 Post
  seymur1, Chox sagol

 8. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Mark за это полезное сообщение:

  qoca qartal (04.07.2011)

 9. #6
  VIP Аватар для K A Y F U L L A
  Регистрация
  21.06.2007
  Сообщений
  1,577
  Спасибо
  0
  Thanked 10 Times in 10 Posts
  seymur1, SAGOL ALLAH SENDEN RAZI OLSUN
  MEYXANA.NET BOMBA SHEYDI AMA GEREK KAYFINI TUTA BILESEN

 10. Следующий пользователь сказал "Спасибо" K A Y F U L L A за это полезное сообщение:

  qoca qartal (04.07.2011)

 11. #7
  VIP Аватар для Memmedov Qehreman
  Регистрация
  30.12.2007
  Сообщений
  1,622
  Спасибо
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts
  Seymur, Sağ ol!
  Həyat bir Akademiyadır!Cavanlıq dövrü isə bu Akademiynaın I kursudur.Bu dövrdə bacardıqca daha az səhvlə daha çox təcrübə qazanmaq lazımdı.

  Hörmətlə,Həyat Akademiyasının I kurs tələbəs
  i


 12. #8
  Аватар для qoca qartal
  Регистрация
  04.07.2011
  Сообщений
  20
  Спасибо
  13
  Thanked 14 Times in 12 Posts
  Seyid Cəfər Pişəvəri 1892-ci ildə Cənubi Azərbaycanda, Xalxal yaxınlığındakı Ziviyə kəndində anadan olmuşdur. 13 yaşındaikən ailəsi Bakıya köçmüş, o zamankı Bakı mühiti, gənc Cəfərin gələcəkdəki həyat yolu üzərində təyinedici bir rol oynamışdır.
  İrana döndükdən sonra "ittihad" məktəbini ən yaxşı dərəcə ilə bitirib, eyni məktəbdə müəllimlik etmişdir.
  S. C. Pişeverinin istedadı daha çox realist-fəlsəfi və sərt natiqlik üslubunda özünü diqqətə çarpan olaraq ortaya qoyur.
  Jurnalistika fəaliyyətinə 1918-ci ildən sonra başlamış, daha gənc yaşlarında ikən "Azadlıq", "Yoldaş", "Kommunist", "Həqiqeə" kimi qəzetlərdə yazıları nəşr olunmuşdur.

  1930-cu ildə Razılıq Şah rəhbərliyi Pişəvərini həbsə təyin edər və o ömürünün on bir ilini həbsdə keçirmiştir. Buna baxmayaraq həbsxana mühiti belə bu atəşin hatibin yazıb, yaratmaq əzmini qıra bilməmişdir.
  Həbsdən çıxdıqdan sonra nəşr etdiyi "Ajir" qəzetində, bu dolğun siyasət adamının Faşizm əleyhinə mübarizəsinin ən əhəmiyyətli səhifələrini təşkil edər. Yazarın "Bakı Töhfəsi" adıyla qələmə aldığı məqalələri və gözəli, siyasi və publisist nəsr səviyyəsinə yüksələn müvəffəqiyyətli ədəbi nümunələr olaraq qəbul ediləbilir.

  S. C. Pişəvərinin ədəbi-gözəli jurnalistika fəaliyyəti, elmi-tənqidi əsərləri Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri və sərvətləri xəzinəsində öz yerini tapmışdır.

  "21. Azar ; İran təqvimində 9. ayın adı. Bu tarixdə Cənub Azərbaycan Türkləri İrana qarşı baş qaldırmış və milli hökumətlərini qurmuşlar.
  Böyük yazar, jurnalist, ictimai mübarizə adamı Seyid Cəfər Pişəvəri,

  1947-ci ildə Bakıda mahallı Bolşevik ilticanın gizli ortaqlığı və təsdiqiylə Tehrandan gəlmiş pullu qatilin - Erməni avtomobil sürücüsünün əliylə süni bir şəkildə qəza bəzəyi verilmiş "avtomobil qəzası" sonunda ortadan qaldırılmışdır.

  Seyid Cəfər Pişəvərinin taleyi barədə nəvəsi İbrahim Pişəvərinin dedikləri: "Babam S.C.Pişəvərinin taleyinə gəlincə, burada maraqlı məqamlar var. Haqqında danışdığım idealist siyasətin axarında Pişəvəri hökuməti də olub və Pişəvəri hökumətinin həqiqi hədəfləri Moskva siyasətinin gücünə günbəgün dəyişməli olub. Yəni, bu hədəflər o qədər dəyişdirilib ki, Azərbaycan siyasi hazırlıq aparılmadan İrandan ayrılmalı olub. İndi əsərlər var ki, bu "siyasi teatrın" kökünü Moskvanın qoyduğunu sübut edir. Bütün bu siyasət Rusiyanın Xəzərdəki İran neft yataqlarına olan imtiyazları ələ keçirməsinə xidmət edib və həmin imtiyazı qazandıqdan sonra S.C.Pişəvərini də, Azərbaycan xalqını da qurban verdilər.

  Babamın həkimi doktor Cahanşah babamın vəfatı ilə bağlı danışır ki, S.C.Pişəvəri onu görmək istədiyini deyərək, Bakıya çağırıb və burada görüşərək parka gediblər. Həkimin bildirdiyinə görə, babam sürücüsündən şikayət edib, onun xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəsi olmasından şübhələndiyini, dəfələrlə səbəb olmadan avtomobili yolun ortasında saxladığını və maşının xarab olduğunu deyərək, sonradan maşını sürdüyünü ona bildirib. Babam Cahanşaha özünün aradan götürülməsi istəyi olduğunu söyləyib. Doktor Cahanşah babama, belə isə, Moskvaya getməyi məsləhət bilib. Amma babam deyib ki, bu, elə Moskvanın siyasətidir və Moskvaya da getsə, nəticə birdir, aradan götürülməyi gündəmdə qalır.

  Doktor Cahanşah danışır ki, üç gündən sonra S.C.Pişəvərinin guya avtomobil qəzası keçirərək xəstəxanaya düşdyünü eşidib, yanına gedib, babamın keyfi yaxşı olub və bəzi mülahizələri nəzərə alaraq, xəstəxanada qalmalı olmadığını, evə getməli olduğunu bildirib. Amma doktor deyir ki, onun bu təklifinə "hələ evə getməsinə icazə yoxdur", cavabı verilib və o, həmin cümləni xüsusi vurğu ilə bir neçə dəfə təkrar edib. Doktor Cahanşah həmin hadisənin sabahı günü Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Mir Cəfər Bağırovun zəng edərək onu yanına çağırdığını deyib və maşınla xəstəxanaya yola düşdükdə S.C.Pişəvərinin vəfat etdiyini bildirib. Dr.Cahanşah xəstəxananın həyətinə çatanda, burada Güneydən olan bir dəstə şəxs və o cümlədən S.C.Pişəvərinin xanımı onun yanına getmək üçün gözləyirmiş. Doktor Cahanşahın sözlərinə görə, M.C.Bağırov heç kimi babasının yanına qoymayıb. O, S.C.Pişəvərinin bədənində qəzadan hər-hansı xəsarət olmadığını, yalnız başının sağ hissəsində göy bir ləkə gördüyünü deyib. Bu sovet siyasət üsulu özünü Macarıstanda da, Rumıniyada da və s. yerlərdə təcrübədən çıxarıb.

  Son olaraq nəticə budur ki, həmin hərəkatın məğlubiyyətinin nəticəsi olaraq, yüz minlərlə insan Azərbaycana gəlib, burada təhsil alıblar və Şimali Azərbaycanın müstəqilliyi bir daha sübut etdi ki, millət öz milli problemini Moskvanın və ya başqa bir siyasi məkanın əli ilə yox, məhz öz əli ilə həll etməlidir.

  Ədəbiyyat: 1. XX əsər Cenubi Azərbaycan ədəbiyyatında demokratik ideyalar. (1900-1985-ci ellər), Məqalələr məcmuəsi, Bakı, 1990.

  2. Azərbaycan və Azerbaycamn demokratik qüvvələri. Bakı, 1960.
  3. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. 4 dəridə, dəri 2, Bakı, 1983.
  4. Cənubi Azərbaycan tarixinin oçerki. Bakı,1985.
  TÜRKLER DİĞER MİLLETLERİN ATASIDIR !
  THE TURKISH PEOPLE IS THE FATHER OF ALL NATIONS !
  ТУРКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТЦОМ ДРУГИХ НАЦИИ !
  DAS TÜRKISCHE VOLK IST DER VATER ALLER NATIONEN !
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!!
  Rahatlık Türklüğün Düşmanıdır

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Рейтинг@Mail.ru ILK-10 Azeri Website Directory