Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Azərbaycanin elm və təhsil ocaqlari

 1. #11
  VIP Аватар для Камиль
  Регистрация
  14.06.2007
  Адрес
  Azərbaycan Baki
  Сообщений
  1,851
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 34 Posts
  AZƏRBAYCAN TIBB UNIVERSITETI


  Azərbaycanda yüksəkixtisaslı tibb kadrlarının hazırlanması 1919-cu ilin noyabrında ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin qərarına əsasən, tibb fakültəsi də daxil olmaqla dörd fakültədən ibarət Bakı Dövlət Universitetinin yaradıldığı vaxtdan başlamışdır. Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının təşəbbüsçüləri ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəhbərliyi və respublikanın ziyalı təbəqəsi olmuşdur. Artıq 1919-cu ilin may ayında tanınmış cərrah professor İ.Razumovskinin rəhbərliyi altında xüsusi hazırlıq komissiyası təşkil edilmiş, üç ay sonra isə Universitet ilk tələbələrini qəbul etmişdir.
  Tibb fakültəsinin yaradılmasında tanınmış alimlərdən professorlar İ.Şirokoqorov, S.Davidenkov, F.İlyin, L.Levin, N.Uşinski, K.Malinovski, P.Rostovsev, M.Çlenov və başqalarının böyük rolu olmuşdur. Universitetin tibb fakültəsinin açılması təkcə həkimlərin işinə deyil, həm də şəhərin tibb müəssisələrinin fəaliyyətinə mühüm təsir göstərdi. Hökumətin qərarına əsasən, Bakı şəhərinin mühüm xəstəxanaları Universitetin istifadəsinə verildi. Həmin dövrdə tibb kadrları hazırlanmasının Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti var idi. Çünki əhali arasında tibbi yardıma, eləcə də Respublikada səhiyyə orqanlarının və sanitar-epidemioloji xidmətin yaradılmasına böyük ehtiyac duyulurdu. Səhiyyə orqanlarının qarşısında yeni, mühüm dövlət tapşırıqları dururdu: əhaliyə pulsuz, imkan daxilində yüksək səviyyəli tibbi yardım göstərmək, geniş şəkildə sanitariya tədbirləri keçirmək, yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə aparmaq. Bütün bunlar üçün milli həkim kadrlarının hazırlanması vacib idi və bu problem müvəffəqiyyətlə həll edilirdi.
  Bakı Dövlət Universitetinin ilk buraxılışı 1922-ci ildə oldu və 30 məzuna şərəfli həkim adı verildi. Onların arasında iki azərbaycanlı qız da var idi: sonralar elmlər doktoru, professor adı alan Adilə xanım Şaxtaxtinskaya və məşhur həkim Ceyran xanım Sultanova.
  Bu illərdə sonralar Azərbaycan tibb elmini dünyaya tanıtmış ilk milli elmi-pedaqoji kadrlar: M.Mirqasımov, M.Topçubaşov, M.Əfəndiyev, K.Balakişiyev, Ə.Əliyev, İ.İsmayılzadə, M.Kajlayev, A.Atayev, H.Tahirbəyov, D.Nuriyev, Z.Məmmədov və başqaları elmdə ilk addımlarmı atırdılar. Artıq bir neçə ildən sonra kafedralarda Azərbaycanlı həkimlər tibb elmləri doktorları, professorlar çalışırdılar. Müxtəlif elmi tibbi cəmiyyətləri yaranırdı. 1930-cu ilə kimi tibb fakültəsi 1407 həkim hazırladı. Onların arasında 292 azərbaycanlı oğlan və 56 qız var idi. Məzunlar Respublikanın müxtəlif şəhər və kəndlərinə göndərilirdi. İllər ötdükcə, dissertasiya işlərini başa çatdıran ilk alimlər üzə çıxırdı. Belə ki, 1922-1930-cu illərdə alimlik dərəcəsi almaq üçün 27 dissertasiya müdafiə edildi. Dissertantlar arasında milliyətcə azərbaycanlı olanlar da var idi.
  Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1930-cu il iyun ayının 19-da Bakı Dövlət Universiteti tibb fakültəsinin müstəqil, 2 fakültəsindən ibarət (müalicə-profilaktika və sanitariya-gigiyena) tibb institutuna çevrilməsi haqqında verdiyi 28799 saylı qərarı bu sahədə ən mühüm addım oldu.
  Tanınmış ictimai xadim və xalq səhiyyə komisarı M.Qədirli tibb institutunun ilk rektoru olmuşdur (1930). Sonralar instituta ardıcıl olaraq N.Məmmədli (1931-1932), Ə.Əliyev (1932-1934), M.Hüseynov (1934-1935), Ə.Əliyev (1935-1938), M.Əliyev (1938-1942), Z.Məmmədov (1943-1946), B.Eyvazov (1946-1964), X.Həsənov (1964-1968), B.Məcidov (1968-1972), Z.Quliyeva (1972-1983), Y.Məmmədov (1983-1992) rəhbərlik etmişlər. 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan Tibb Universitetinə SSRİ Dövlət Mükafatı Laureatı, Polşa elmlər akademiyasının həqiqi üzvi, Ümumdünya Onkoloqlar və Avropa Bərpa Cərrahlığı Assosiasiyalarının üzvü, əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Ə.T.Əmiraslanov rəhbərlik edir.
  İnstitutun fəaliyyətinin ilk günlərində Azərbaycan dilində də tədris bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Müvafiq surətdə yeni kafedralar təşkil edildi, milli dildə dərsliklər nəşrinə başlandı.
  30-cu illərdə Azərbaycan alimlərinin yeni nəsli yarandı: Ə.Əliyev, H.Ağabəyov, Ə.Əlibəyov, M.Əfəndizadə, C.Abdullayev, R.Hüseynov. S.Hacıqasımov, Z.Hüseynbəyov, Ə.Həsənov, C.Hüseynov, G.Qurbanov. A.Qarayev və b. Bu dövrdə institutun müəllim və məzunları səhiyyə orqanlarına hərtərəfli yardım göstərirdilər. Onlar aktiv şəkildə yoluxucu xəstəliklərlə mübarizəyə qoşulur, tibbi biliklər haqqında təbliğat aparmaqla, əhalinin sanitariya mədəniyyətini artırdılar. Onlar həmin illərdə yayılan malyariya, vəba, qarın yatalağı epidemiyalarından minlərlə adamın həyatını xilas etdilər. Tibb İnstitutunun fəaliyyətinin ilk on ili respublika səhiyyəsinin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini vermişdir. 1940-cı ilin əvvəllərində 3 fakültədə 45 kafedra fəaliyyət göstərirdi. İllik tələbə qəbulu 500 nəfər idi. 1940-cı il iyulun 1-də institutda 40 professor, 45 dosent, 137 assistent, 16 baş müəllim, 45 müəllim çalışırdı. Onların əksəriyyəti gənc azərbaycanlı alimlər idi.
  İkinci Dünya Müharibəsi illərində institut cəbhə üçün həkim hazırlanmasına böyük yardım göstərirdi. Cəbhənin yaxın olmasına baxmayaraq, 19411944-cü illər ərzində institutda bir gün də olsa dərslər dayandırılmadı, 2082 həkim hazırlandı.
  Həmin illərdə ATİ-nin müharibə dövründəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirildi; institut 1943-cü ildə Keçici Qırmızı Bayraqla təltif edildi. 50-ci illər kənd səhiyyəsinin fəal inkişaf etdiyi dövr idi. İnstitutun həkim və professor briqadaları pambıqçılara, heyvandarlara, neftçilərə, həmçinin Sumqayıtın yeni tikintilərində çalışan zəhmətkeşlərə tibbi yardım göstərirdi.
  1957-ci il aprelin 29-u institut üçün tarixi gün oldu. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin fərmanına əsasən, instituta tanınmış ictimai xadim, həkim, yazıçı N.Nərimanovun adı verildi və institutun bütün sonrakı fəaliyyəti onun adı ilə bağlı oldu.
  Sonrakı illər institutun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni kafedra və kursların açılması ilə əlamətdar oldu. Belə ki, üçüncü tədris binasının tikintisi başa çatdırıldı, birinci və ikinci tədris binaları tikilib istifadəyə verildi.
  Azərbaycan Tibb İnstitutu təşkil edilməsinin 50-illik yubileyi ərəfəsində səhiyyənin, tibb elminin inkişafında və tibb kadrlarının hazırlanmasında xidmətlərinə görə, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edildi. Yubiley münasibəti ilə N.Nərimanov adına ATİ-nin bir qrup müəllim və alimləri orden və medallara, fəxri təltiflərə layiq görüldü. Bu institutun sonrakı həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu.
  Alimlərin, tələbələrin fəallığı və təşəbbüskarlığı yüksəldi. Əczaçılıq, sanitariya, uşaq stomatologiyası ixtisasları üzrə subordinatura yaradıldı. İnstitutun idarə strukturunda dəyişiklik edildi. Gələcək həkimlərin praktik hazırlığının yaxşılaşdırmaq üçün istehsalat təcrübəsi dekanlığı, internatura şöbəsi, elmi-tibbi informasiya şöbəsi, elmi-tədqiqat bölməsi, tələbələrlə iş üzrə dekanlıq, tədris metodikası kabinəsi və s. yaradıldı. Həmçinin kitabxana, nəşriyyat şöbəsi, çox tirajlı qəzet redaksiyasının işi möhkəmləndirildi. Respublikada ilk dəfə olaraq proqramlaşdırılmış təhsil üsulu, kompüter sinifləri yaradıldı.
  1985-1999-cu illər ərzində institut əməkdaşlarının çoxsaylı elmi işlərinin nəticələri və bir sıra ixtiraları tibbi təcrübəsinə daxil edilmişdir. Bu müddət ərzində 122 monoqrafiya, 55 dərslik, 138 tədris vəsaiti çap edilmişdir.
  1991-ci il fevralın 4-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə ATİ-yə Universitet statusu verilmişdir, o vaxtdan etibarən institut N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti adlanır.
  Son illərdə qabiliyyətli gənc alimlər öz elmi-tədqiqatlarını doktoranturada davam etdirirlər. Hazırda Universitetdə 142 elmlər doktoru və 692 elmlər namizədi çalışır.
  Universitetin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün son illərdə ciddi tədbirlər görülmüşdür. 11 mərtəbəli, 2400 yerlik nəzəri tədris binası tikintisinin başa çatdırılması, 3 n-li tədris binasında əlavə olaraq 12 auditoriyanın istifadəyə verilməsi buna misal ola bilər. Xarici və yerli tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş 1700 yerlik 6 korpusdan ibarət yataqxana binasından başqa, hər biri 350 nəfərlik 9 mərtəbəli 2 tələbə yataqxanası istifadə üçün yararlı vəziyyətə salınmışdır. 280 nəfərlik 2 tələbə yeməkxanası tikilmişdir. Tələbə şəhərciyində həmçinin 9 böyük oyun zalı olan idman kompleksi, sağlamlıq mərkəzi ilə birlikdə üzgüçülük hovuzu istifadəyə verilmişdir. Universitetin Xəzər dənizi sahilində, Nabran qəsəbəsində yerləşən "Təbib" istirahət düşərgəsi, 8 ixtisaslaşdırılmış kabinetdən ibarət olan tələbə poliklinikası tam bərpa edilmişdir. Tələbələrin, müəllimlərin gərgin əməyi nəticəsində tədris korpuslarının, yataqxanalarının ətrafında yaşıllıqlar salınmışdır. Universitetin əsaslı kitabxanasında 800 mindən çox dərslik və elmi ədəbiyyat vardır. Kitabxana gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasında böyük rol oynayır.
  Bir çox illərdi ki, Universitetin qızlardan ibarət "Çinar" rəqs ansamblı bütün dünyada tanınır. 1998-ci ildə "Çinar" ansamblı Fransada keçirilən xalq yaradıcılığı festivalında dünyanın 38 ölkəsinin kollektivləri arasında III yeri tutmuşdur. Tələbələrin təşkil etdiyi gecələrdə "Şəfa" xalq instrumental ansamblı uğurla çıxış edir.
  N.Nərimanov adına ATU ölkənin böyük və aparıcı tədris müəssisəsinə çevrilmişdir. İndi Universitetin müalicə, pediatriya tibbi profilaktika, tibbi biologiya, stomatologiya və əczaçılıq fakültələrində 7658 tələbə və hazırlıq şöbəsinin 68 dinləyicisi təhsil alır. Burada təhsil alan tələbələrdən 472 nəfəri Türkiyə, İran, Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrindən gələn gənclərdir.
  Universitetdə 75 kafedranın əməkdaşları, o cümlədən, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının 2 akademiki, 1 müxbir üzvü, 15 əməkdar elm xadimi, 21 əməkdar həkim, 118 professor, 284 dosent, 513 assistent və 212 müəllim müxtəlif ixtisaslı kadrların hazırlanmasına xidmət edir. Bundan əlavə, 60 aspirant və başqa tibbi müəssisələrindən ezam edilmiş 90 tədqiqatçı elmi-tədqiqatla məşğul olur, 49 həkim ordinaturada təhsil alır.
  İndi Universitetin 6 tədris korpusu vardır. Məşğələlər Bakı şəhərinin klinik xəstəxanalarının bazasında, doğum evlərində, dispanserlərdə, poliklinikalarda, mərkəzi apteklərdə və gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərində aparılır. Tələbələr istehsalat təcrübələrini Respublikanın tibbi və aptek müəssisələrində keçirlər.
  Universitetdə sosial məsələlərin həllinə böyük qayğı göstərilir. Universitetin Həmkarlar İttifaqı Təşkilatı 2250 əməkdaşı öz ətrafında birləşdirir.
  Klinik kafedraların professor və müəllimləri xəstəxana bazalarında, poliklinikalarda fəal çalışırlar. Əhaliyə tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis briqadaları zona və zonalararası elmi praktik konfranslar, seminarlar keçirir, rayon tibbi müəssisələrinə himayədarlıq edirlər. Universitetdə hazırlanmış kompleks proqrama əsasən uşaq ölümünü azaltmaq, doğumun saymı artırmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
  Kafedralar
  Tibbi-biologiya və genetika
  Fəlsəfə
  Mamalıq-ginekologiya
  Oftalmologiya
  Dermatovenerologiya
  Nevrologiya və Tibbi genetika
  Daxili xəstəliklər
  Cərrahi xəstəliklər
  İnsan anatomiyası
  Onkologiya
  Klinik farmakologiya
  Məhkəmə təbabəti
  Daxili xəstəliklər propedevtikası
  Neyrocərrahlıq kursu
  Normal fiziologiya
  Tibbi və bioloji fizika (informatika və hesablama texnikası kursu ilə birlikdə)
  Ftiziopulmonologiya
  Urologiya
  Travmatologiya və ortopediya, HSC
  Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya
  Şüa diaqnostikası və terapiyası
  Psixiatriya
  Yoluxucu xəstəliklər
  Poliklinika terapiyası
  Hərbi hazırlıq
  Fizioterapiya kursu
  Patoloji fiziologiya
  Uşaq xəstəlikləri
  Uşaq cərrahlığı
  Uşaq xəstəlikləri propedevtikası
  Patoloji anatomiya
  Histologiya, embriologiya və sitologiya
  Farmakologiya
  Əczaçılıq kimyası
  Əczaçılıq texnologiyası
  Neonatologiya
  Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası
  Kommunal və qidalanma gigiyenası
  Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
  Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya
  Epidemiologiya
  Ümumi gigiyena və ekologiya
  Rus dili
  Bioloji kimya
  Azərbaycan dili
  Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya
  Xarici dillər
  Bədən tərbiyəsi
  Ortopedik stomatologiya
  Terapevtik stomatologiya
  Cərrahi stomatologiya
  Uşaq stomatologiyası
  Otorinolorinqologiya
  Ümumi tarix
  İqtisadiyyat
  Biofiziki və bioüzvi kimya
  Ümumi və toksikoloji kimya
  Latın dili
  Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı
  Farmakoqnoziya və botanika
  İxtisaslar
  Müalicə işi
  Pediatriya
  Tibbi-profilaktika
  Stomatologiya
  Əczaçılıq
  Terapevt
  Cərrah
  Pediatr
  Uşaq cərrahı
  Epidemioloq
  Bakterioloq
  Əmək gigiyenası
  Stomatoloq
  Tələbələrin nəzəri biliklərini artırmaq və təcrübi vərdişlərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yeni, daha səmərəli təhsil formaları tətbiq edilir. Belə ki, əksər kafedralarda kompüter avadanlıqlarından, müxtəlif tədris aparatlarından, videotexnikadan istifadə edilir, linqafon kabinetləri fəaliyyət göstərir.
  Xarici ölkələrlə elmi əlaqələr möhkəmləndirilir. Universitet alimlərinin elmi işləri ABŞ, Avstraliya, Fransa, İsveçrə və digər ölkələrdə böyük maraq doğurmuşdur. Hazırda Universitetin kafedralarında və elmi şöbələrində Ə.T.Əmiraslanov, B.A.Ağayev, A.Ə.Namazova, R.M.Məmmədhəsənov, V.B.Şadlinski, M.Y.Nəsirov, A.Ə.Əliyev, Z.T.Quliyeva, N.C.Əliyev, Ə.A.Əhmədov, Ə.Ə.Abbasquliyev, B.X.Abbasov, M.M.Abdullayev, R.Ə.Əsgərov, H.M.Əliyev, D.Y.Hüseynov, İ.A.Dəmirov, H.M.İsazadə, Q.M.Qəhrəmanov, Ş.B.Quliyev, İ.M.Məmmədov, A.Ə.Axunbəyli, İ.N.Ağayev, A.B.Baxşəliyev, M.M.Davatdarova, Ş.İ.Mahalov, P.İ.Musayev, H.A.Sultanov, R.M.Yusifli, N.N.Əliyev, F.M.Abdullayev, Ə.Y.Əhmədzadə, B.Ə.Baxşiyev, N.C.Quliyev, Ç.M.Cəfərov, F.İ.Cəfərov, S.B.İmamverdiyev, C.T.Məmmədov, Ə.V.Musayev, H.H.Sultanov, N.M.Şəmsəddinskaya, Z.M.Əliyev, V.F.Əsgərov, E.K.Qasımov, Ə.A.Hidayətov, İ.İ.İsayev, İ.M.İsayev, Ç.B.Quliyev, S.N.Musayev, N.Ə.Tağıyev, A.A.Əyyubova, İ.Ə.Ağayev, Q.Ş.Qarayev, H.H.İbrahimov, M.A.Kazımov, M.H.Kərimova, A.M.Əfəndiyev, T.Ə.Babayev, T.H.Hüseynova, E.E.Kərimov, L.A.Məmmədov, Ə.M.Talışınski, Ç.A.Paşayev, R.Q.Əliyeva, K.M.Axundov, B.Ə.Bağırova, L.R.Kərimova, R.S.Həsənov, M.S.Cabbarov, K.Ə.Kəbirlinski, Y.Z.Qurbanov, M.S.Salihov kimi tanınmış Azərbaycan alimləri tibb kadrlarının hazırlanması sahəsində öz əməklərini sərf edirlər.

 2. #12
  VIP Аватар для Камиль
  Регистрация
  14.06.2007
  Адрес
  Azərbaycan Baki
  Сообщений
  1,851
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 34 Posts
  Azərbaycan Turizm İnstitutu

  Azərbaycan Turizm İnstitutu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı il 25 avqust tarixli 925 saylı fərmanı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.02.2006-cı il, 45 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində yaradılmışdır. 2006-cı ilin sentyabr ayında ilk tələbələrini qəbul etmiş ATİ-də hal-hazırda bir fakültə- “Turizm işinin idarə edilməsi”, səkkiz ixtisas- Menecment (turizmdə), Marketinq (turizmdə), Sosial-mədəni sahədə xidmət, Bədən tərbiyəsi və İdman (İdman turizmi), Muzeyşünaslıq-diyarşünaslıq (Mədəni turizm), Linqvistika (Bələdçi-tərcüməçi), Turizm, sanatoriya - kurort müəssisələrində tibbi xidmətin təşkili və Turizm, sanatoriya - kurort müəssisələrində təbii və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi və üç kafedra- “Turizm fənnləri kafedrası”, “Ümumi fənnlər kafedrası” və “Dillər kafedrası” fəaliyyət göstərir. ATİ-nin inzibati və professor-müəllim heyətində 90-dan artıq əməkdaş çalışır.
  Fəaliyyətinin qısa müddəti əhatə etməsinə baxmayaraq, ATİ bir sıra önəmli uğurlara nail olmuşdur. 2006-2007-ci illər üçün Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının rəsmi hesablamalarına əsasən ATI Azərbaycan ali məktəblər arasında reytinq sırasında üçüncü yerdədir, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq ATİ-nin tələbələri həm də Krems İMC Tətbiqi Elmlər Universitetinin ( Avstriya) diplomuna sahib olmaq şansı qazanırlar və bu onlara eyni zamanda öz təhsillərini Avropanın digər ali təhsil müəssisələrində davam etdirmək şansı verir.
  İnstitutumuz turizm sahəsinin təhsili ilə yanaşı onun təliminə və tədqiqinə də geniş diqqət ayırır. Bu məqsəddən irəli gələrək 2007-ci ildə BMT İP-in “Ölkədaxili turizmin səmərəli inkişafına kömək etməklə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə İnstitusional Yardım” layihəsinin dəstəyi ilə yaradılmış ATİ Tədqiqat və İnkişaf Şöbəsi fəaliyyət göstərir.
  ATİ elmi və ictimai fəaliyyətində gənc olduğu olduğu qədər də aktivdir. İstər ölkə istərsə də beynəlxalq səviyyədə bir çox konfransların iştirakçısı və təşkilatçısı olmuşdur, ATİ-də tələbələrin fəal tələbə həyatı yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
  Günü-gündən inkişaf edən, ixtisaslaşan ATİ öz sahəsində təkcə Azərbaycanın yox, bütün regionun öncül təhsil, təlim və tədqiqat mərkəzi olmağı özünə hədəf seçmişdir.

  AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTUNUN MİSSİYASI
  ATİ-nin missiyası Azərbaycanda turizmin inkişafına dəstək olmaq üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq və tədqiqatlar həyata keçirməkdir. Biz təhsil müəssisəsi olaraq tələbələrimizin layiqli vətəndaş kimi yetişməsinə çalışırıq.
  1. Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində:
  • ATİ-nin beynəlxalq və ölkə səviyyəsində tanıtımı, hədəf qrupları ilə effektiv münasibətin qurulması.
  • ATİ-nin fəaliyyəti haqqında məlumatlarda şəffaflığı və hesablılığı təmin etmək.

  2. Tədqiqat və inkişaf sahəsində:
  • ATİ daxili tədqiqatların həyata keçirilməsi və müvafiq inkişaf təkliflərinin verilməsi
  • Azərbaycanda və dünyada turizm tədqiqatlarının aparılması və inkişafa yönəlmiş təkliflərin verilməsi.

  3. Xarici Əlaqələr və layihələr sahəsində:
  • АTİ-nin lazımi xarici ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqər qurmaq yolu ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin təhsil standartlarını mənimsəmək və bu prosesə Azərbaycanın töhfəsini vermək.

  4. Kadrlar siyasəti (Kadrlar Şöbəsi)
  • ATİ-ni müvafiq ixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçün lazımlı işləri görmək.
  • İşçilərin qiymətləndirilməsinin müntəzəm aparılması.
  • İşçilərin işə qəbulunda və xaric edilməsində müasir üsulların tətbiqi.

  5. Kitabxana sahəsində
  • Turizm sahəsində lazımi yerli və xarici ölkələrdə çap olunmuş elmi və kütləvi ədəbiyyatları və məlumatlar ilə müntəzəm təmini.
  • Kitabxananın elektronlaşdırılması, yerli və xarici kitabxana şəbəkələrinə qoşulması.

  6. Təşkilati-texniki təminat səhəsində (Təsərrüfat şöbəsi)
  • ATİ-nin normal tədris və tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün təşkilati-texniki tədbirləri həyata keçirir.
  • ATİ-nin daxili internet şəbəkəsinin qurulması.
  • ATİ-nin lazımi kompyuter proqramları ilə təmin olunması
  • Otellərdə kompyuter proqramlarının tədris prosesinə cəlb edilməsi.
  • ATİ əməkdaşlarının və tələbələrin təhlükəsiz həyat fəaliyyətini təmin etmək.

  Universitetin rəsmi saytı: tourism.edu.az

 3. #13
  VIP Аватар для Камиль
  Регистрация
  14.06.2007
  Адрес
  Azərbaycan Baki
  Сообщений
  1,851
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 34 Posts
  Gəncə Dövlət Universiteti


  Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycanın ali təhsil mərkəzlərindən biridir.
  2009-cu il Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutunun yubileyidir, onun 70 yaşı tamam olur: 1939-cu ildə natamam ali təhsil verən ikiillik müəllimlər institutu kimi fəaliyyətə başlamışdır. İnstitut Azərbaycanın qərb zonası üçün müəllim kadrları yetişdirmək üçün yaradılmışdır. 1943-cü ildən institut tam ali təhsil verən tədris müəssisəsinə çevrilmiş və ona Azərbaycanın görkəmli maarifpərvəri və ictimai xadimi Həsən bəy Zərdabinin adı verilmişdir. O vaxtdan indiyə kimi institut respublika üçün alitəhsilli pedaqoji kadrlar hazırlayan əsas təhsil mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. İnstitutun on minlərlə məzunu ölkəmizin müxtəlif bucaqlarında müəllimlik işində , elmi və elmi-pedaqoji sahələrdə fəaliyyət göstərir.
  Hazırda institutun 7 fakültəsində 21 ixtisas üzrə müəllim kadrları hazırlanır.
  1. Riyaziyyat (bakalavr, təhsil müddəti 4 il )
  2. Riyaziyyat-informatika (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  3. Riyaziyyat-fizika (bakalavr, təhsil müddəti 4 il )
  4. Fizika(bakalavr, təhsil müddəti 4 il )
  5. Peşə təlimi (tam ali təhsil – 5 il)
  6. Coğrafiya (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  7. İqtisadi biliklər (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  8. Tarix (bakalavr, təhsil müddəti 4 il )
  9. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  10. İngilis dili (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  11. Fransız dili (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  12. Rus dili (bakalavr, təhsil müddəti 4 il)
  13. Biologiya (bakalavr, təhsil müddəti 4il)
  14. Kimya (bakalavr, təhsil müddəti 4 il )
  15. Kimya-biologiya (bakalavr, təhsil müddəti 4 il )
  16. İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası (tam ali təhsil –5 il)
  17. Pedaqogika və psixologiya ( tam ali təhsil – 5 il)
  18. Məktəbəqədər tə’limin pedaqogika və psixologiyası (tam ali təhsil – 5 il)
  19. Musiqi təhsili (tam ali təhsil – 5 il)
  20. Rəsmxət və təsviri incəsənət (tam ali təhsil – 5 il)
  21. İlkin hərbi-fiziki tə’lim (tam ali təhsil – 5 il)
  Bakalavr pilləsinə aid olan ixtisasların əksəriyyətinin magistraturası da vardır. Hal-hazırda burada 20 elmlər doktoru, professor, 156 elmlər namizədi, dosent, 150–dən artıq baş müəllim və müəllim çalışır. İnstitutda 26 tədris kafedrası fəaliyyət göstərir.
  Bunlarda çalışan müəllimlər Azərbaycanın və keçmiş İttifaqın aparıcı ali məktəblərini bitirmiş, elmi dərəcə və adlara layiq görülmüş yüksəkixtisaslı kadrlardan ibarətdir. İnstitutda zəngin kitabxana, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş laboratoriyalar, kompüter sinifləri vardır. Müasir idman qurğuları tələbələrin idmanla məşğul olmaları üçün tam şərait yaradır. Gəncənin mərkəzi hissəsində institutun 3 tədris binası, tələbə şəhərciyində yerləşdirilmiş yataqxanaları vardır. İnstitutda bir çox xarici ölkələrin vətəndaşları da təhsil alır. Xarici ölkələrin (əsasən, MDB dövlətlərinin) ali təhsil müəssisələri ilə elmi-pedaqoji əlaqələr saxlanılır və onlarla tələbə-müəllim mübadiləsi aparılır. İnstitutun mə’zunları rayon təhsil şö’bələrinin tələbnamələrinə əsasən respublikanın müxtəlif rayonlarına tə’yinat alır və işlə tə’min olunur.

  Universitet 1938-ci ildə ikiillik Gəncə Müəllimlər İnstitutu kimi fəaliyyətə başlamışdır. 5 illik fəaliyyətdən sonra tam ali təhsil verən H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu kimi yolunu davam etdirmişdir. 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti kimi fəaliyyət göstərir. Universitetdə tədris bakalavr (təhsil müddəti əyani 4 il, qiyabi 5 il) və magistr (təhsil müddəti 2 il) pillələrində aparılır. Hal-hazırda Universitetdə 3400-dən çox tələbə təhsil alır və 37 tədris kafedrasında 15 elmlər doktoru-professor, 170 elmlər namizədi-dosent, 400-ə yaxın baş müəllim və müəllim çalışır.
  Universitetin 3 tədris korpusu, kitabxanası, idman zalı, yataqxanası və müasir kompyuter avadanliğı ilə təhciz olunmuş informasiya mərkəzi vardır. Universitetdə distant təhsil metod­la­rının tətbiqi ilə fəaliyyət göstərən «Cisco Şəbəkə Akademiyasının – GDU filialı» tələbələrin müasir İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssis kimi hazırlığına xidmət edir.
  Universitetin bakalavr pilləsində 31 ixtisas üzrə kadrlar hazırlanır. Bu proses 8 fakültədə və qiyabi şöbədə aparılır.
  Gəncə Dövlət Universiteti özünün maddi-texniki bazasını daim artırır, inkişaf etdirir, yüksək ixtisaslı və geniş dünyagörüşlü kadrlar hazırlığı vəzifəsini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. İndi universitetdə yalnız Qərb bölgəsində deyil, respublikanın bütün guşələrində olan tələbələr təhsil alır. Xarici ölkələrdən universitetimizə təhsil almağa gələnlərin sayı da ilbəil artır. Universitetimizin tələbələrinin və məzunlarının xarici ölkələrə təhsil almaq, ixtisasartırmaq üçün göndərilməsi Gəncə Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələrinin artması ilə bağlıdır

 4. #14
  VIP Аватар для Камиль
  Регистрация
  14.06.2007
  Адрес
  Azərbaycan Baki
  Сообщений
  1,851
  Спасибо
  0
  Thanked 36 Times in 34 Posts
  Odlar Yurdu Universiteti  "Odlar Yurdu" Universiteti - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl təhsil ocaqlarından biri.
  Odlar Yurdu Universiteti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 iyul 1996-cı il tarixli, 86 saylı qərarı ilə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.
  Universitetdəki aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır:
  Ümumi iqtisadiyyat peşə istiqaməti üzrə:
  «Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər»
  «Maliyyə və kredit»


  İnzibati idarəetmə peşə istiqaməti üzrə:
  «Gömrük işinin təşkili» ixtisası;


  Yerüstü nəqliyyat vasitələri və nəqliyyatın istismarı peşə istiqaməti üzrə:
  «Yol hərəkətinin təşkili» ixtisası.


  İnformatika və hesablama texnikası peşə istiqaməti üzrə:
  «İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri» ixtisası.


  «Maarif» peşə istiqaməti üzrə: «İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası» ixtisası.
  Hüquqşünaslıq peşə istiqaməti üzrə:
  «Hüquqşünaslıq» ixtisası.


  «Tibbi biologiya»peşə istiqaməti üzrə:
  «Tibbi biologiya» ixtisası.


  «Dilşünaslıq» peşə istiqaməti üzrə:
  «Tərcümə (ingilis dili)» ixtisası.


  Universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə magistratura fəaliyyət göstərir:
  Maliyyə və kredit
  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
  Hüquqşünaslıq
  İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
  Yol hərəkətinin təşkili


  İkinci ali təhsil almaq istəyənlər universitetin uyğun ixtisaslarının müvafiq kurslarına müsahibə yolu ilə qəbul olunurlar. Universitetdə tədris prosesi yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Tədrisə yüksəkixtisaslı tanınmış alimlər cəlb edilmişdir. Onlardan 3 nəfəri Azərbaycan EA-nın akademiki, 2 nəfəri EA-nın müxbir üzvü, 28 nəfəri elmlər doktoru, professor, 135 nəfəri elmlər namizədi, dosent və baş müəllimdir. Universitetin strukturuna 6 fakültə (iqtisadiyyat və menecment, hüquq, tərcümə, nəqliyyat, tibb, informatika və pedaqoji) və 14 kafedra daxildir.
  Universitetin müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki bazası, o cümlədən bütün ixtisaslar üzrə müasir avadanlıqlarla tə’min edilmiş laboratoriya və fənn kabinetləri (kimya, fizika, avtomobil, biokimya və immunologiya, morfologiya, kriminalistika və s.), yeni modelli kompüterlərlə təchiz olunmuş kompüter zalları, müasir tipli linqafon otaqları, zəngin kitabxanası, oxu zalı, ixtisaslaşdırılmış auditoriyaları, konfrans və mədəni-kütləvi tədbirlər mərkəzi, nəşriyyatı, tibb məntəqəsi, yeməkxanası və s. vardır. Universitet MDB, Avropa və Amerikanın bir sıra qabaqcıl universitetləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır.
  Bu əlaqələrin əsasını qərb təhsili texnologiyalarının öyrənilməsi və tətbiqi, birgə təhsil mərkəzlərinin yaradılması, beynəlxalq proyektlərdə birgə iştirak, birgə elmi axtarışlar və tələbə-müəllim mübadiləsi üzrə proqramların həyata keçirilməsi təşkil edir. İtaliyanın Torino Universiteti, Almaniyanın Zigen Universitetinin Ölçmə Texnikası İnstitutu ilə imzalanmış müqavilələrə birgə elmi axtarışların aparılması daxildir. Belə elmi axtarışların nəticəsi olaraq Zigen Universiteti ilə əməkdaşlıq əsasında Odlar Yurdu Universitetinin sponsorluğu və təşkilatçılığı ilə Almaniyanın Bisbaden şəhərində "Qeyri-səlis çoxluqların və Soft-Komputinqin tətbiqləri" adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda Odlar Yurdu Universitetinin bir qrup alimi müxtəlif mə"ruzələrlə çıxış etmişdir. ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə qurulan əlaqələr isə daha geniş spektrə malikdir: tələbə mübadiləsi, müəllimlərin treninqi və elmi axtarışlar.
  Bu Universitetlə bağlanmış müqaviləyə əsasən hər il Odlar Yurdu Universitetinin 5 ən yaxşı tələbəsi təhsillərini Amerika tərəfinin hesabına həmin universitetdə davam etdirə bilərlər. Eyni zamanda Amsterdam Universiteti, London Qildholl Universiteti, Sankt-Peterburq Universiteti, Özbəkistan Bank-Maliyyə Akademiyası, London Menecment Kolleci, London İncəsənət Kolleci və Quzey Kıprız Türk Cümhuriyyətinin, demək olar ki, bütün universitetləri ilə müxtəlif istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmışdır. İngilis dili və kompüter texnikasının daha dərindən öyrənilməsi ilə bağlı tələbələrin İngiltərənin Qolders Qrin, Masvell Hill, Oksford İnternasional və Viktoriya Kolleclərində qısamüddətli kurslarda iştirakını tə’min edən müqavilələr də imzalanmışdır.
  Universitet Bakıda yerləşən bütün beynəlxalq təşkilatlarla (Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Soros fondu, İREX, ACTR/ACCELS, USİA və s.), xarici dövlətlərin səfirlikləri və nümayəndəlikləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Vergi Müfəttişliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Azəravtonəqliyyat Dövlət Konserni, dövlət və özəl banklar, ayrı-ayrı şirkətlər, konsernlər, xarici və daxili firmalar və s. ilə bağlanmış müqavilələrə əsasən mə’zunlar öz ixtisaslarına uyğun olaraq işlə tə’min olunurlar. Universitetdə təhsil ödənişlidir. Qəbul zamanı yüksək bal toplamış abituriyentlərə təhsil haqqının ödənilməsində güzəştlər edilir. Universitetdə iste’dadlı tələbələrə xüsusi diqqət yetirilir. Tədris ilini ə’la qiymətlərlə başa vuran tələbələr növbəti tədris ilinin təhsil haqqının yarısından azad edilirlər. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirənlərin isə ödədikləri təhsil haqları təhsildə qazandıqları müvəffəqiyyətlərinə görə mükafat kimi özlərinə qaytarılır. Bütün ixtisaslar üzrə təhsildə xüsusi fərqlənən ən qabiliyyətli tələbələr üçün adlı təqaüdlər tə’sis edilmişdir.
  Ən iste’dadlı tələbələr təhsillərini universitetin hesabına xarici ölkələrin tanınmış ali məktəblərində davam etdirə bilərlər. Universitetdə tələbə yaradıcılığına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. «Şən və hazırcavablar klubu», «Odlar Yurdu» instrumental ansamblı, «Odlar Yurdu» ədəbi birliyi tələbələrin öz yaradıcılıq qabiliyyətini nümayiş etdirə bilməsi, asudə vaxtlarını maraqlı keçirməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Universitetin sponsorluğu ilə bir çox tələbələrimiz dünya, Avropa, respublika çempionatlarında iştirak edərək yüksək mükafatlara layiq görülmüşlər. Universitetdə elmi-tədqiqat işlərinə böyük yer verilir. Professor-müəllim hey’ətinin və tələbə elmi cəmiyyətinin elmi-tədqiqat işləri hər il universitetin «Elmi və pedaqoji xəbərlər» jurnalında çap olunur.
  Eyni zamanda müvafiq mövzulara həsr olunmuş elmi-praktiki konfranslar keçirilir. Universitetdə «Odlar Yurdu Universiteti» adlı qəzet nəşr olunur. Universitetdə hazırlıq kursları təşkil edilib və tələbə qəbulu ilə bağlı abituriyentlərə kömək məqsədi ilə bütün ixtisas qrupları üzrə sınaq-test imtahanları keçirilir. Tələbələr asudə vaxtlarını səmərəli və maraqlı keçirmək üçün Universitetin konfrans və mədəni-kütləvi tədbirlər mərkəzindən istifadə edirlər.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Рейтинг@Mail.ru ILK-10 Azeri Website Directory