Deyişib dövri-zaman, hər şey elə əyri gedir,
Fırlanır çərxi-fəley, hər şey elə əyri gedir.