Hər yerdə məni səslə verim səs, ana torpaq;
Göz tiksə gəlib bir də müxənnəs, ana torpaq
Dərdin mənə qalsın deyirəm məs, ana torpaq
Sənsən mənə dünyadə müqəddəs ana torpaq

İsdər mənə dünyadə bəşər düşmənim olsun
İsdərsə də qürbətdə gülüm-gülşənim olsun.
İsdərsə özəl mülkü-Süleyman mənim olsun,
Sənsən mənə dünyadə müqəddəs ana torpaq

Hər yerdə sənin bayrağınə baş əyirəm mən
Sözsüz sənə beyyət sözünü gözləyirəm mən
Dünyayə səni vəsf eləyib mən deyirəm, mən
Sənsən mənə dünyadə müqəddəs ana torpaq

Mən Elsevərəm yaddı mənimçün geri baxmaq
KARVANINA EŞQİN, mənə qismət ola çatmaq
Uğrundə şərəfdir mənə ölsək, Şəhid olmaq!!!!
Sənsən mənə dünyadə müqəddəs ana torpaq