Min bəlanın içində sən mənə həmdəmsən ürək
Mən yarə məlhəməmsə sən mənə məlhəmsən ürək

Ey könül bəsdi çəkdin dərdini divanələrin
O günü görəydimki cəkməyirsən qəm, sən ürək

Haramdı əndamını açığa qoyur naməhrəm
Sən mənim içimdəsən sən mənə məhrəmsən ürək

Pərvanə öznü odun eşqi(y)lə qurban eyləyir
Bu pərvanə eşqidir səndə ona şəmsən ürək

Çoxları zəif görüb səni sındırmaq isdədi
O səbəbdəndirki sınmırsan möhkəmsən ürək

Leyli eşqi(y)lə səndə dəli olub Məcnuna döndün
Gəzib səhranı almısan dəli görkəm, sən ürək

İnşaallah İldırım görəki cuşa gəlmisən
Yarınla həmdəmsən xətircam xürrəmsən ürək

Fikirlerinizi bildirsez wad olaram )