Mən dimirəm çalışma
İşimə bugün qarışma
Abşakovıy danışma
Süzdə tamam başqadı
Bizdə tamam başqadı