Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Hacı Ələmdar Mahir

 1. #21
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Gah tәb' dalib fikrә, deyir sәbr elә az yaz,
  Gah mәcbur edir ki, qәlәmi al әlә yaz, yaz.

  Çox olsa, hәqiqәtdә sözün qiymәti olmaz,
  Cәhd eylә әzizim, sözü az yaz, vәli saz yaz.

  Qiymәtlidir o şe'ri ki, mәnasi dәrindir,
  Hәrdәn mәnә tәblig elәyirlәr ki, dayaz yaz.

  Istәrsәn әgәr xoş gәlә ariflәrә şerin,
  Әvvәl elә ALLAHin ilә razü niyaz, yaz.

  Fәrhadә deyin durma yaxin lövheyi-eşqә,
  Sәn tişәni tap, dagü daşin üstünü qaz, yaz.

  Әhvalima ey katibi-eşq baglama dәftәr,
  Sil orda olan sözlәri, ancaq ora naz yaz.

  Mahir xәbәrin varsa sözün әyri-düzündәn,
  Onda qәlәmi әldә çaliş eylә taraz yaz.

 2. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013)

 3. #22
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Bәxtim belә qarә, nә günah eylәdim oldu,
  Yoxsa onu ahimla siyah eylәdim, oldu.

  Ey dil, deyәsәn bәxtimi qarә özüm etdim,
  Hәr gün o qәdәr nalәvü ah eylәdim, oldu.

  Dil mülkü bu cür ki, dagilib qaldi pәrişan,
  Bir zülfi pәrişanә nigah eylәdim, oldu.

  Mәcnun çox edib vadiyi-möhnәtdә gәdaliq,
  Mәn mülki-bәlayә onu şah eylәdim oldu.

  Bakir sözü hәr an demәk olmur, mәn özüm çox,
  Gәh sәy elәdim olmadi, gah eylәdim oldu.

  Mahir bu rәdifdә demәk olmaz düşünürdüm,
  Bu olmazi, ALLAHa pәnah eylәdim oldu.

 4. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013)

 5. #23
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Kim ki, bu dünyadә ey dil, xanә bünyad eylәdi,
  Çәrxi-dövranin işindәn hәr zaman dad eylәdi.

  Hansi aşiq canini cananә qurban eylәsә,
  Bәxtәvәrdir, öylә bilsin, bir qul azad eylәdi.

  Naleyi-suzanimi dәrda ki, yox bir dinlәyәn,
  Sәs salib mürgi-dilim çox yerdә fәryad eylәdi.

  Qәtli-nәfs etmәk yetirmәz aşiqi mәşuqinә,
  Heç mәnә xoş gәlmәdi, ol şey ki, Fәrhad eylәdi.

  Yansa da canim qәmindәn dönmәrәm xakistәrә,
  Göz yaşim bәrkitdi cismi-zari, fulad eylәdi.

  Raziyam eşqindә rüsva söylәsinlәr qoy mәnә,
  Eşq sәhrasinda hәr kәs bir cürә ad eylәdi.

  Ey әdalәt gülşәninin bagibani, hardasan?
  Gәl ki, zülmün lәşkәri dünyani bәrbad eylәdi.

  Mahira, söz yaz, sözün eldәn xәcalәt çәkmәsin,
  Bәlkә dövran döndü, ariflәr sәni yad eylәdi.

 6. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013)

 7. #24
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Vәsfin demәyә bülbüli-şirindil olaydim,
  Bir qul kimi çakәrliyinә qabil olaydim.

  Mehman ola bilmәz sәnә hәr aşiqi-şeyda,
  Kuyindә gәda tәk dolanan sail olaydim.

  Mәcnun dedi alәm mәnә, ey leylicәmalim,
  Zahid kimi eşqindә gәrәk cahil olaydim.

  Can nәqdini dәrgahina aşiq gәtirәn gün,
  Ey kaş o gün mәn dә bir Ismayil olaydim.

  Ya hicrinә sәbr etmәyә idrakim olaydi,
  Ya vәslinә bәxt ilә yetәn qafil olaydim.

  Bir ad qoyaram mәn dә bu şairlәr içindә,
  Rüxsarini vәsf eylәmәyә nail olaydim.

  Hikmәtdә şәrafәtlidir aşiq ülәmadәn,
  Mahir nola bir gun dәyişib Mail olaydim.

 8. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013)

 9. #25
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Ey dil, deyəsən saqi gəlib canə əlimdən,
  Bağlandı nəhayət dəri-meyxanə əlimdən.

  Məsti-meyi-eşqəm, elə düşdüm, dura bilməm,
  Gər tutmasa, bir mən kimi məstanə əlimdən.

  Düşsəm də ayağdan rəhi-meyxanədə saqi,
  Gək görmə rəva ki, düşə peymanə əlimdən.

  Hicrində olan zövqü nigarim, elə tutdum,
  Billah qaça bilməz daha heç yanə əlimdən.

  Viranədə tökdüm o qədər göz yaşı, axır,
  Zar ağladı ikrah ilə viranə əlimdən.

  Vardır yeri divanələrin piri mən olsam,
  Çünki su içibdir neçə divanə əlimdən.

  Mahir, bu qədər ki, mənə dövran sitəm eylər,
  Bilməm nə xəta dəydi bu dövranə əlimdən.

 10. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Рейтинг@Mail.ru ILK-10 Azeri Website Directory