Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Hacı Ələmdar Mahir

Комбинированный просмотр

 1. #1
  İncəsənət xadimi Аватар для Elvin
  Регистрация
  11.06.2007
  Адрес
  Israel / Tel Aviv
  Сообщений
  789
  Спасибо
  76
  Thanked 122 Times in 60 Posts

  Hacı Ələmdar Mahir  Saqi, insaf elə, ver badəni batdım getdim,
  Tərpədə ta məni cingiltisi, yatdım getdim.

  Məni aludə edibdir bu xəta girdabı,
  Saf gəlib aləmə, səd heyf ki,batdım getdim.

  Demə meyxanəyə getmə,gedəcək imanım,
  Mən gedəndə ora imanımı atdım getdim.

  Qaşların vəsfinə ey xosrovi-xuban,sözdən
  Taqi-Kəsra kimi bir möcüzə çatdım getdim.

  Gəlməz idim bu fəna mülkünə,gəldim zahid,
  Kimisə bəlkə cəhalətdən oyatdım getdim.

  Keçmişəm çox belə aləmləri, bir gün bunu da,
  Bir də gördüz ki,dəyər-dəyməzə satdım getdim.

  Mahir ölsəm də qəmim yox, dolanıb boş-boşuna.
  Sürmədim ömrü hədər, nəysə yaratdım getdim.

  ***

  Yüz bəla gəlsə məhəbbət vadisindən dönmərəm,
  Mən bu yolda vermişəm bir məhliqa dildarə söz.

  Tərifində az danışsam,ey gülüm məzur tut,
  Çünki yox bu qəddi-rənayə, bu gül rüxsarə söz.

  Yüz nəsihət eyləsən də cahilə kar eyləməz,
  Təsir etməz zərrəcə, hər kim desə divarə söz.

  Tut sözü daim özündən yüksək, ey şair könül,
  Çünki ALLAH göndəribdir Əhmədi-Muxtarə söz.

  Hər sözə meyl etmə Mahir,salma qiymətdən sözü,
  Çıxdı bir gün bəlkə,qiymət almağa bazarə söz.
  Sairem var sozum alemde menim xar olmaram
  El-ayaqdan olaram men dili bimar olmaram

  Elcin Mastagali

 2. Следующие 5 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Elvin за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Amit (01.02.2012), Badi-Kube (24.02.2012), BINELI (02.02.2012), MESEDI007 (14.02.2012)

 3. #2
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Vəsl camın axtarıb meyxanə gördüm cürbəcür,
  Saqilər dəstində çox peymanə gördüm cürbəcür.

  Görmədim mən tək vüsalın badəsindən məst olan,
  Hər dəri-meyxanədə məstanə gördüm cürbəcür.

  Şəm' i-ruyin təknə bir şəm var, mən tək bir yanan,
  Şəm' gördüm növbənöv, pərvanə gördüm cürbəcür.

  Gah mənə tən etdi, gah zalım dedi, düşmən sənə
  İş vuran, söz gəzdirən biganə gördüm cürbəcür.

  Eşq səhrasında bir müddət dolandım hər yana,
  Mərifətdən dəm vuran, divanə gördüm cürbəcür.

  Olmamış bir kəs hələ dövri-fələkdən şad ola,
  Müxtəlif qəmdən dağılmış xanə gördüm cürbəcür.

  Əl götürməzsən nədən kəc gərdişindən ey fələk,
  Sən uçurub yıxdığın viranə gördüm cürbəcür.

  Eylədim diqqət bu gün Mahir, kitabi-eşqdə,
  Mən sənin haqqında da əfsanə gördüm cürbəcür

 4. Следующие 3 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Badi-Kube (24.02.2012), XanEmi (10.03.2012)

 5. #3
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Saqi, insaf eləsən nitqi-gühərbar açaram,
  Edərəm bəzi müəmmaları izhar, açaram,
  Sinəmin sandığını, olsa xiridar, açaram,
  Şer ilə mərtəbeyi-Heydəri-Kərrar açaram,
  Mən onun tərifinə, bir dili-şəhvar açaram.

  Gəldi təbim yenə ilhahə gətir mey, saqi,
  Qərəzim var mey edim nuş, peyapey, saqi,
  Varmı səndə məni məst etməyə bir şey, saqi,
  Eşq camın mənə lütf etsən əgər, ey saqi,
  Mürtəzadən sənə guş etməli göftar açaram.

  Həsrəti-meylə keçib, ömrüm olub tən, saqi,
  Tut əlimdən yetişim mətləbimə mən, saqi,
  O qədər qəmliləri eyləmisən şən, saqi,
  Mən deyən tək məni məst eyləyə bilsən, saqi,
  Vəsfi-mövladə açıb dil, sənə əsrar açaram.

  Açmışam mən, elə bir əhli-vəfa söhbətini,
  Adəmə vacib olubdur ki, tuta hörmətini,
  Verə bilməz, onun hər şair olan qiymətini,
  Bir rəcəzlə özü qoy bildirə şəxsiyyətini,
  Mən desəm düz demərəm, boş yerə bazar açaram.

  Mən Əliyəm, yer üzündə elə bir şahəm mən,
  Xilqətin sirrinə vaqif olan agahəm mən,
  Yoxsula, sailə, məzlumə ümüdgahəm mən,
  Yadda saxla adımı, bil ki, Yədullahəm mən,
  Xaçpərəstdən əl atıb, izn ola, zünnar açaram.

  Çoxu məzluma verib, qane olan azə, mənəm,
  Nəfəsimlə çevirən qış gecəsin yazə, mənəm,
  Həm şəriət, həm ədalətdəki əndazə, mənəm,
  Şəhri-elmə, bu həqiqətdi ki, dərvazə mənəm,
  Açmağa həm də bu dərvazəni, həmvar açaram.

  Nə qədər elm var aləmdə, sərasər bilirəm,
  Tövratı həzrəti Musayə bərabər bilirəm,
  İncili körpəliyimdən belə yeksər bilirəm,
  O kitablar ki, səmadən enib, əzbər bilirəm,
  Lövhi-məfhuzdə, bir-bir nə xəbər var açaram.

  Xeyli yüksəkdə durur mərtəbəmiz aləmdən,
  Yetə bilməz ora bir kəs xələfi-Adəmdən,
  Mən Məsihadən, anamsa ucadır Məryəmdən,
  Məni dünyayə gətirsin deyə, naməhrəmdən,
  Onu gizlətmək üçün Kəbəyə divar açaram.

  Mən səxavət sözünü eyləmişəm dildə şüar,
  Hatəmi-Tai mənə qibtə edər leylü nahar,
  Göstərəm dəmdə səxa, bilmərəm əsla miqdar,
  Həqq yolunda verərəm sailə süfrəmdə nə var,
  Doğrayıb nəfsimi imanıma iftar açaram.

  Olmuşam mən elə bir sevgilinin müştaqi,
  Döndərib insana hökmilə qara torpaqi,
  Nuridən xəlq eləyibdir məni nur Xəllaqi,
  Gün çıxandan qabaq ol nur ki, tutur afaqi,
  O mənəm sübh durub aləmə rüxsar açaram.

  Saqiya, rəhm elə ver badə meyi-vəhdətdən,
  Bəlkə badən bizi azad eləyə qəflətdən,
  Qəmi-dünyanı atıb, qurtulalım zillətdən,
  Mahirəm, təbimə gər sayə düşə qüdrətdən,
  Bu dili həzrət Əli vəsfinə təkrar açaram.

 6. Следующие 3 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Badi-Kube (24.02.2012), XanEmi (10.03.2012)

 7. #4
  Şair/Qəzəlxan
  Регистрация
  14.07.2007
  Сообщений
  462
  Спасибо
  1
  Thanked 203 Times in 134 Posts
  beh-beh. Bu esl senet eseridir. Xususen de bu bedni eladir.apardi meni.
  Gəldi təbim yenə ilhahə gətir mey, saqi,
  Qərəzim var mey edim nuş, peyapey, saqi,
  Varmı səndə məni məst etməyə bir şey, saqi,
  Eşq camın mənə lütf etsən əgər, ey saqi,
  Mürtəzadən sənə guş etməli göftar açaram.
  Qürbətdə görüm canını Əzrayıla versin
  Hər kim ki, vətən qədrini bilmirsə Vətəndə.

 8. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Aliagha за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Amit (01.02.2012)

 9. #5
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Bir insaf əhlini mən çox sorağladım gəzdim,
  Bütün cahani dolandım, ayağladım gəzdim.

  Dedim yanan tapılar halıma bu aləmdə,
  Rəhimli bir kəsə ümmid bağladım gəzdim.
  ...
  Yoxumdu dadrəsim, gizli dərdi söyləməyə,
  Bu atəş ilə dili-zarı dağladım gəzdim.

  Görən tapılmadı zülmət nə cür tutub üzümü,
  Solan vücudim ilə, qəmlə çağladım gəzdim.

  Mənim qədər kədəri olmayıb bir insanın,
  Bütün təvarixə baxdım, varaqladım, gəzdim.

  Bir ah ilən mənə Mahir danışdı dərdindən,
  Onun bu halına mən hər gun ağladım gəzdim.

 10. Следующие 3 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Badi-Kube (24.02.2012), XanEmi (10.03.2012)

 11. #6
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Ey təbi-rəvanım gəl, bu sirəti heydərdir
  Bir şah müəzzəm ki, şahlar ona çakərdir
  Bu nəşəli bir gündür, eşq əhli səfərbərdir
  Susmaz belə bir gündə hər təb ki hünərvərdir
  Bu şaha şeir yazmaq bir taəti digərdir
  Mən bir elə mövlanın haqqənda dil açdım ki
  Övsafı elə bilmə hər təbə müəssərdir
  O zatı mütəxxərdir,o aləmə zivərdir
  Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir

  O hər şeyə vaqifdir, o hikmətə daradır
  Hər sirridən agahdır, hər fənnidə danadır
  O əsli həqiqətdə hər sahədə əladır
  Tərifinə hacət yox, gün kimi hüveydadır
  o təxti imamətdə mövlalara mövladır
  Kim Kəbədə dünyaya izzətlə qədəm qoydu?
  Kim Fatiməyə həmsər damadi pey(ğ)enbərdir?
  O hüccəti davərdir,o sahibi mənbərdir
  Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir

  O elmi fəzilətdə fərzanələrin şahı
  Şəmi-ruxi cananda pərvanələrin şahı
  O hər iki dünyadə rindanələrin şahı
  Məstanələrin piri, meyxanələrin şahı
  O şiri-xuda heydər mərdanələrin şahı
  Diqqətlə nəzər salsan,şəksiz görəcəksən ki
  meydanı-şücaətdə bir şiri-dilavərdir
  O cəngidə bir ərdir, o rəzmidə əjdərdir
  Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir

  Göstərdi böyük mərdlik dava günü xeybərdə
  Bir şövq ilə ki heç kəs durmazdı bərabərdə
  Gah xeyməsi meydanda,gahi yeri mənbərdə
  Abidlərə mövladır, əsgərlərə sərkərdə
  Islam keşiyində ömr eylədi səngərdə
  Peyğənbərə bu yolda, dağ kimi dayaq durmuş
  O ləşkəri islama sərdari-sərəskərdir
  O miri-qəzənfərdir o fatehi-xeyberdir
  Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir


  Göftarının ariflər yeksər hamı heyranı
  Yox surətinin misli,axtarma bu dünyanı
  Rüxsarına nisbətdə tutma güli-xəndanı
  Bihudə,əbəs gəzmə hər bağı-gülüstanı
  Verməz telinin etrin bağın güli,reyhanı
  Yekta yaradıb tanrım,yox nisbəti aləmdə
  Gülzarı-məlahətdə bir incə güli-tərdir
  O, qaməti ər-ərdir,o sərvi sənubərdir
  Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir

  Arifləri lal etdi götarı bəlağətdə
  Adillərə örnəkdir insafı-ədalətdə
  Hatəmləri mat eylər izharı-səxavətdə
  İxlas ilə can qoydu Allahə ibadətdə
  Cananına can verdi mehrabı-itaətdə
  Allah onu islama bir rahı-nüma vermiş
  Möminlərə rəhbərdir,aşiqlərə sərvərdir
  O heydəri-səftərdir,o saqeyi-kövsərdir
  Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir

  Ey bağladığı əhdin qurbanı,fədakarı
  Səhrayı məhəbbətdə üşşaqı-vefadarı
  Ey əhli qəmin yarı, həmsöhbəti,qəmxarı
  Məzlumilərin daim həmdərdi,havadarı
  Ey ümməti islamın məhşərdə xilaskarı
  Can qoymağa eşqində, söz açmağa vəsfində
  Bir şairi misgin var,Dildə adın əzbərdir
  O Mahiri-müstərdir, çakəri-qənbərdir
  Sanma ona bir şair vesfində bərabərdir


  Həzrət Əli (ə.) şəninə

 12. Следующие 3 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Badi-Kube (24.02.2012), XanEmi (10.03.2012)

 13. #7
  VIP
  Регистрация
  17.02.2009
  Адрес
  Baku, Azerbaijan
  Сообщений
  5,973
  Спасибо
  852
  Thanked 1,443 Times in 501 Posts
  Elvin, Amit,
  Çox sağ olun..

 14. Следующие 3 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Badi-Kube за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), Amit (24.02.2012), XanEmi (10.03.2012)

 15. #8
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Yetdi vəslin həsrəti, ey mehribanım bir yerə,
  Az qalır çıxsın, sığışmır təndə canım bir yerə.

  Ləblərin yadilə çıxdım cümlə var-yoxdan təmam,
  Çıxmadım amma ki, ey qonçədəhanım bir yerə.

  Gördülər aludəyəm dərdə, məni tərk etdilər,
  Ahü naləm bir tərəf, əşki-rəvanım bir yerə.

  Hər gecə fəryadü-əfğan etməyim bica deyil,
  Şübhəsiz axır yetər ahü-fəğanım, bir yerə.

  Yetməsən imdadə, ey layiqli sultanım mənim,
  Yox ümidim bir kəsə, gəlmir gümanım bir yerə.

  Hicr əlindən bir səni gördüm deyən yox, dad edim,
  Axırı bir gün gələrsən, ey cəvanım bir yerə.

  Mən təriqətdə həqiqət axtaran bir Mahirəm,
  Həmdilillah, yüksəlib bu yolda şanım bir yerə.

 16. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), XanEmi (15.05.2012)

 17. #9
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Gözəlim qəmi-həsəddən ölərəm, bulağ başında,
  Elə ki, nəvaziş eylər telinə darağ başında.

  Ruxi-yarı görmək üçün yenə canfədasan ey dil,
  Bu nə arzudur ürəkdə, nədi bu marağ başında.

  Dağılıb cahana yeksər, cəmi əhli-hal başsız,
  Bizə rəhnümalıq eylə, gəl otur ocağ başında.

  Gülün həsrətilə bəsdir daha nalə etmə bülbül,
  Yetər olmağın qəfəsdə, yuva qur budağ başında.

  Bu qədər ki, səndə könlüm, meyi-eşqə şövq vardır,
  Bilirəm ki, əvvəl-axır sınacaq çanağ başında.

  O qədər çəkib ki, möhnət bu fəna cahanda Mahir,
  Əsəri qəmi-cahanın görünür o ağ başında.

 18. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), XanEmi (11.11.2012)

 19. #10
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Bir kimsəni ki, canı qədər sevdi peyğəmbər,
  Bir kimsəyə ki, oldu ata Heydəri-Səfdər,
  Bir aşiqə ki, yox iki dünyadə bərabər,
  Mən hansı dil ilə bəzəyim hüsnünə dəftər,
  Bir şəxsə ki, Zeynəb ola heyran, Həsən aşiq.

  Cananı ilə bağlaya kim əhd ilə peyman,
  Peymanə vəfa etməlidir, lütf edə canan,
  Bir şahsən aləmdə ki, ey şahi-şəhidan,
  Layiqdü kəsilsin sənə yetmiş iki qurban,
  Ey sidq ilə cananına qurban gedən aşiq.

  Məhşur eləməz aşiqi asudə ibadət,
  Vəsli-rüxi-canan onu qoymaz qala rahət,
  Səhradə tapar aşiq olan rahi-səadət,
  Aləmlərə göstərmək üçün haqqü ədalət,
  Olsun gərək əlbəttə cəlayi-vətən aşiq.

  Haqq aşiqinin dövlət ilə ülfəti olmaz,
  Aşiq uya dünyayə onun şöhrəti olmaz,
  Aşiqlərin imanı olar, sərvəti olmaz,
  Dünyayə və dünya malına rəğbəti olmaz,
  Ölsə qəbul etməz bu səbəbdən kəfən aşiq.

  Sən böylə mətinsənmi məgər, eşqdə Mahir,
  Tab eyləyəsən gəlsə kədər eşqdə Mahir,
  Öz ömrünü sərf etmə hədər eşqə Mahir,
  Dəm vurma özündən bu qədər eşqdə Mahir,
  Eşqin yükünə tab eləməz hər yetən aşiq.

 20. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (14.07.2012), XanEmi (11.11.2012)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Рейтинг@Mail.ru ILK-10 Azeri Website Directory