Təki torpaqlar qayıtsın,onlarla özümüz məşğul olarıq,bununçün Qarabağda 1 dənə şampanzavod tikmək lazım olacaq,qalanı asandı,yavaş-yavaş özləri könüllü olaraq Azərbaycanı tərk eliyəcəklər:rofl: