Öl, sənin arxanca verim mən salavat gülə gülə
Qoy, səni çiynində aparsın camaat gülə gülə.