Qafiyə istə,sənə tonnan verim
De hansi vidçhansi fasonnan verim?