Reqibin ses tonunu men dagitmisham
Maskasini, donunu men dagitmisham