Mәndә olan avazı bәyәnmiyirsәn
Mәn eylәdim tarazı, bәyәnmiyirsәn ?