Dəri tərdirsə dərin dərdə tərəf tir-tir əsir
Dəli dərd iylə dəbərdəndə də dəf tir-tir əsir