spacer.png, 0 kB
Google axtarışı
Friends activity
Навигация
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Səhifəmizi bəyənirsinizsə, dostlarınıza məsləhət görün və bizi "LİKE" edinYaradıcılıqımiz

Yaradıcılıqımiz

Avarə olub, mən yaşadım ruzigar içrə,

Müəllif:

Avarə olub, mən yaşadım ruzigar içrə,
Sönmüş həyatım bir əbədi ahu-zar içrə!

Bülbül kimi mən can verirəm tənha qəfəsdə, -
Bilməm, niyə yer yoxdu mənə laləzar içrə!

Nədir?

Müəllif:

Necə,yar,dərk edəsən,qəlbdə qəmxanə nədir,
Eləyən bəxş səadət sevən insanə nədir.

Sənə,qəlbin daş isə,zülm eləmək adət olar,
Axı hardan biləsən aşiqi-divanə nədir?

Günbəgün

Müəllif:

Covrden gildigca dildare shikayet gunbegun
Artirir naz ile covrun nazli afet gunbegun

Kebeyi-kuyinde goz yashim donub derya olub
Ol sebebden kem olur ehli-ziyaret gunbegun

Sənsiz

Müəllif:

Ağır keçir bu dövranım,həyat mənə cəfa sənsiz,
Qəm-qüssədir hər bir anım,gəlib başma bəla sənsiz.

Yar,kimin indi canısan,hansı düzün ceyranısan,
Sən dərdimin dərmanısan,yoxdur mənə şəfa sənsiz.

Nə edim ya RƏBB

Müəllif:

Bəxtim və günüm qarə, bilməm nə edim YA RƏB!
Yox dərdimə bir çarə, bilməm nə edim YA RƏB!

Dünyadakı haqqsızlıq , hər an məni incitdi
Qəlbim özümü daim düzgünlüyə öyrətdi
Yarım məni tərk etdi, dostlar məni tərk etdi
Qaldım belə avarə, bilməm nə edim YA RƏB!

Sahibisən

Müəllif:

Sənə məftundur ürək,zülfü-siyah sahibisən,
O sənə dəhridə qul,sən də ki şah,sahibisən.

Ona zülm etmə ki,vicdan əzabı çəkməyəsən,
Uyub əğyarə,gülüm,olma tamah sahibi sən.

Yarım

Müəllif:

Çəkməkdəyəm hər gün mən, bu qəm-kədəri yarım
Verrəm canımı qurban, səndən ötəri yarım

Yandırdı məni həsrət, gəldim dilə sənsiz mən
Məcnun kimi eşqinlə, düşdüm çölə sənsiz mən
Tab etmərəm əlbəttə, bir an belə sənsiz mən
Yatdım xəyalınla mən, açdım səhəri yarım

Dedi-dedim

Müəllif:

Dedi yar,istəmirəm hüsnümü təkrar görəsən,
Dedim,insafmı bu heç,səndə vəfa var,görəsən?

Dedi,artıq xabu-qəflətdən oyan,mən gədirəm,
Dedim,ar eylə,dayan bir,bu nə rəftar, görəsən?

Təxmis

Müəllif:

Dövrana təhəyyür ilə olsa da,aşkarə bax,
Gör nə vaxtdandır bizə pünhan qalan əsrarə bax,
Ərz edim dərdim sənə,bu çəkdiyim əfkarə bax,
"Ey Vidadi,gərdişi-dövrani-gəcrəftarə bax,
Ruzigarə qıl tamaşa,karə bax,kirdarə bax".

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
MEYXANA.NET
spacer.png, 0 kB