spacer.png, 0 kB
Google axtarışı
Friends activity
Навигация
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Səhifəmizi bəyənirsinizsə, dostlarınıza məsləhət görün və bizi "LİKE" edinYaradıcılıqımiz

Yaradıcılıqımiz

Mehbusun Gundeliyinden

Müəllif:

Məhbusluq
Dərdimi hec kimlə birgə bölmədim
Anamın gözünün yaşın silmədim.
Atamın üzünü görə bilmədim
Qandal qollarıma vurulan zaman

Bir vaxt var idi her imkanimda,
Dostlarım olardı cəm ünvanimda.
Gördüm bir dostumda yoxdu yanimda,
Qandal qollarıma vurulan zaman
Dönərkən arxaya mən dili bimar

Dönərkən arxaya mən dili bimar,
Anamdan əlavə sevdiyim dildar
Gördüm ki, arxamca ağlayır zar-zar,
Qandal qollarıma vurulan zaman

Ürəyim dayandı sanki bir zaman
Sözümün önünə cökdü qaranlıq
Anladım əlimdən getdi cavanlıq
Qandal qollarıma vurulan zaman .....

Dostlarım

Felek Acmir

Müəllif:

Ey dost,daha yollarmızı zalım fələk açmır.

İnsanlar inamsızdı hər an söylər ağızlar
Baxdıqca fəna-mülkünə qəlbin simi sızlar
Dünya da vəfasızdı və dünya kimi qızlar
Yoxdursa inam dilbərə aşiq ürək açmır.

Məzlumları,fağırları əzməkdədi şahlar
Ərşin sütunun silkələyir naleyi-ahlar
Olduqca qədərsizdi və saysızdı günahlar,
Birdəfə savab dəftərin əlbət mələk açmır.

Səbr eyləmək imandı,səbr bizlərə məxsus
Dünya qəmi-zindan bəni-Adəm qəmə məhbus,
Min dad edirik hərdəfə,yarım yenə əfsus
Qolmuzdakı zəncirləri ta qəbrədək açmır.

Çox bihudə vədlər,quru sözlərdən eşitdik,

Rauf - Menim derdim (Yazili Qezel)

Müəllif:

Mənim dərdim böyük dərddir,könül yardan nigarandır,
Yanır eşqin fərağında,bu nə gündür,güzərandır?

O çağlar

Müəllif:

Yardan mənə xoş xatirədir parlaq, o cağlar
Etmiş məni öz ağuşuna dustaq o çağlar!

Mən zənn edirdim , eşqidə sarsılmaram hec vaxt
Yarım dedi : bir yara nəzər qılmaram heç vaxt,
Mən atmaram heç vaxt səni, ayrılmaram heç vaxt!
Söz vermiş idi yar mənə bir xeylaq o çağlar!

Neyləsin?

Müəllif:

Zülm elədi sevgili-afət mənə,
Qəlb fəğan eyləməsin,neyləsin?
Eylədi dostum da xəyanət mənə,
Sinəmi qan eyləməsin,neyləsin?

Hifz qıl bizi

Müəllif:

Vusalə,ey Xuda,yetir,cəfadan hifz qıl bizi,
Qəbul elə duamızı,bəladan hifz qıl bizi.

Süqut edib zamani-həqq,müsəlman əhli qəmdədir,
Eşit bizim sədamızı səmadan,hifz qıl bizi.

Sənə məxsusdur

Müəllif:

Baxmaz qəti bir kimsəyə gözlər,sənə məxsusdur,
Qəlbimdəki sevgin dolu izlər sənə məxsusdur.

İsminlə dəmadəm döyünən qəlbimə sahib dur,
Yalnız səni istər,səni gözlər,sənə məxsusdur.

Gecələr

Müəllif:

Nəsibim cövrü-cəfa,dərdü-məlaldır gecələr,
Ümidim vəslə fəna fikrü-xəyaldır gecələr.

Bu qədərmi dəli könlüm ona yaddır,görəsən?
Məni bimar qoyan tək bu sualdır gecələr.

Dağlar

Müəllif:

Zəlil könlüm çəkər sinəmdə dərd,ağlar,
Yar hicranı onu şamü-səhər dağlar.

Nədən bilməz mənim qədrim ol insafsız,
Fərağından yanan qəlbi hədər dağlar.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
MEYXANA.NET
spacer.png, 0 kB